Azadi ka amrit mahotsav health camp at Kafen, Muzaffarapur on 05.08.2022.

Azadi ka amrit mahotsav on 22.07.2022 at Govt. School Kafen, Muzaffarapur.

Amrit Mahotsav awareness program in school on 27.06.2022.

Health and Awareness camp under Azadi ka Amrit Mahotsav at Ward number 48, Kanhauli Matth. Muzaffarpur by RBTS Govt. Homoeo. Medical College and Hospital on 22.06.2022.

Health camp under Azadi ka Amrit Mahotsav in Ward number- 31, Anand Marg, Atardah, Muz. by RBTS Govt. Homoeo. Medical College and Hospital on 28.05.2022.

 

Azadi ka amrit mahotsav on 25.05.2022.
Seminar on AES on 16.04.2022.
Azadi ka Amrit Mahotsav health camp on 14.04.2022.

Azadi ka Amrit Mahotsav health camp on 12.04.2022.

 

Health Camp

 

 

 

 

Azadi ka amrit mahotsav on 30.03.2022.

Azadi ka amrit mahotsav on 15.3.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azadi ka amrit mahotsav on 14.03.22.
Azadi ka Amrit Mahotsav health camp at Sanichara Asthan, Aghoria Bazar, Ward number 30 on 12.03.22. Dr. Shamim Alam, Dr. Dhiraj Kumar, Dr. V.K. Shail, Dr. Smriti Pandey.

 

Surya Namaskar on 14.01.2022

Amrit mahotsav on 22.12.21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amrit mahotsav. 14.12.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amrit mahotsav on 8.12.21.
Photograph of Ayush awareness program on 02.9.21.
Azadi ka amrit mahotsav awareness program on 4.9.21.
COVID-19 Vaccination.
COVID-19 Vaccination.

Azadi ka amrit mahotsav at St. Joseph School, Ramdayalu Nagar, Muzaffarpur      on 29.9.21.
Azadi ka amrit mahotsav at St. Joseph School, Ramdayalu Nagar, Muzaffarpur on 29.9.21.

Amrit mahotsav on 23.11.21
Amrit mahotsav on 23.11.21

Azadi ka amrit mahotsav awareness program on 23.11.21.
Amrit mahotsav on 23.11.21
Amrit mahotsav on 27.11.21.

Amrit mahotsav. 29.11.21

Amrit mahotsav 30.11.21